LA NIT

 

Ho veus com si que surts Roger !!!!

Qu li passa a la cmara !!

Una Voll Damm !!

Hi ha d'haver de tot en aquest mon !!!

Roger, no li tiris el beure a sobre ...

Encamp In Action !

 

Ests en un plan Carlos !!!

Lluiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssss !!

Pionner !! El s original !!!

Tarima